Sitemizde 18 Kategoride Toplam 51 Yazı, Bu Yazılara Yazılmıs Toplam 132 Yorum Bulunmaktadır.

Sayaç , Ne Kadar Gündür Açığız Kodu

Siteniz için ne kadar açık kaldı kodu
Sayaç Kodu

Merhaba Arkadaşlar..

Sitenizin ne kadar yıl,ay,saat,dakika,saniye  açık kaldığını gösteren kod vericem

-Özellikler;
Site Açık Olduğu Sürece Sayım Yapar..


Değiştirilecek yer . Kod İçerisinde Kırmızı yazıyla yazan tarih ayarlarını uygun bir biçimde editleyip sitenize ekleyiniz.. Kolay Gelsin

<script language="JavaScript1.2">
function setcountup(theyear,themonth,theday,thehour,theminute){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday;ho=thehour;mi=theminute;
}
//////////CONFIGURE THE countup SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the date to count up from, in the format year, month, day:
//This date should be less than today
setcountup(2012,11,08,01,09)
//STEP 2: Configure text to be attached to count up
var displaymessage=" sizlerle ... "
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countup area
var countupwidth='95%'
var countupheight='60px' //applicable only in NS4
var countupbgcolor='alt1'
var opentags='<span class="largefont">'
var closetags='</span>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countup(){
if (document.layers)
document.countupnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countupie") : countupie
countup()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countupie" style="width:'+countupwidth+'; background-color:'+countupbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countup
function countup(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
paststring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr+" "+ho+":"+mi
dd=Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
if (document.layers){
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.write(opentags+dday+ " gün, "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+""+displaymessage+closetags)
document.countupnsmain.document.countupnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Uygulamamiz "+dday+ " gun "+dhour+" saat, "+dmin+" dakika ve "+dsec+" saniyedir "+displaymessage+closetags
setTimeout("countup()",1000)
}
</script>

"Sayaç , Ne Kadar Gündür Açığız Kodu " Adlı Yazı İcin 1 Yorum:


Copyright 2013 | full indir - full oyun indir - full film indir - full program indir - tarayıcı indir